");
Strona głównaREGULAMIN
Kanały RSS
REGULAMIN

WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy vpol.olsztyn  dostępny pod adresem www.vpol.olsztyn.pl , prowadzony jest przez firmę VPOL Andrzej Póljanowicz, wpisaną przez Prezydenta Miasta Olsztyna do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Olsztynie przy ul. Żeromskiego 21A. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 5431994686, Regon:280179482

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.vpol.olsztyn.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, FIRMA VPOL Andrzej Półjanowicz zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je FIRMA VPOL, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sprzedawcę.

GWARANCJE I REKLAMACJE

10. Towary oferowane w sklepie internetowym VPOL są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z FIRMĄ VPOL Andrzej Półjanowicz lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

13. Wprzypadku odstąpienia klienta od umowy zrealizowanej lub nie, firma VPOL dokona zwrotu wpłaconej przez klienta kwoty bezpośrednio na rachunek klienta w ciągu do 7 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Siedziba firmy

VPOL Andrzej Półjanowicz

ul. Żeromskiego 21A

10-354 Olsztyn

...jest pusty

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.